IP Ve IP Veritabanları

IP Ve IP Veritabanları

·

2 min read

İnternet Protokol Adresi (IP) bilgisayarların veri transferi için birbirini tanıması ve iletişim kurmasını sağlayan 32 bitlik verilerdir. Bu veriler rakamlardan oluşur. Her IP adresi onluk sayı tabanları göre 0–255 arasında xxxx.xxxx.xxxx.xxxx şeklinde 4 haneli 8 bitlik rakamlar dizilimi karşılık gelir. Her bir dizilim noktalarla birbirinden ayrılır ve ayrılan her bir gruba oktet denir. IP adresleri IPv4 ve IPv6 olmak üzere 2'ye ayrılır. IPv4 için IP adresleri 32 bit boyutundadır.

İnternete bağlı her network kendisine bağlantı sağlayan bir servis sunucusuna ya da kuruma bağlıdır. (İnternet yerine insan örneği) Buna ufak bir ekleme yapmamız gerekirse insana bağlı her bir duyu(network) kendisine bağlantı sağlayan bir merkeze sahiptir diyebiliriz. Bu servis ağında ağa bağlı bilgisayarların yönünü tayin edebilmesi için Router denilen yönlendirme donanımları bulunur.

Normal şartlarda 1. ağdan 2. ağa ulaşabilmemiz mümkün değilken Router bunu mümkün kılar.

İnternete bağlı her bilgisayarın bir IP adresine ihtiyacı vardır. Çünkü bilgisayarın internete bağlanması demek veri akışı demektir. Bu veri akışı için bilgisayarların birbirlerini tanıması gerekir. Gerekli olan tanımlama IP adresleriyle sağlanır.

Bu yapı çerçevesinde bilgiyi isteyen (istemci) ve bilgiyi gönderen (sunucu) olmak üzere 2 ana noktadan bahsedebiliriz. İstemci (bilgiyi isteyen) bilgisayar, bu isteğini protokollerde belirtilen kurallara göre sunucu bilgisayara bildirir. Bu iki bilgisayar arasında bilginin geçtiği/yönlendirildiği başka bilgisayarlar da vardır.

Büyük İnternet Temsilcileri

ARIN Veritabanı (American Registry For Internet Numbers)

AFRINIC Veritabanı (African Network Information Center)

APNIC Veritabanı (Asia Network Information Center)

LACNIC Veritabanı (Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry)

RIPE Veritabanı (Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre)