.env Nedir? Nasıl Kullanılır?

.env Nedir? Nasıl Kullanılır?

·

2 min read

Website ya da proje yapıp bunları paylaşmak istiyorsanız API anahtarınızı (API Key) veya doğrulama token’larınız (auth token) gibi hassas bilgilerinizi herkesle paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Programınızın ihtiyacı olan bu hassas verileri .env kullanarak güvence altına alabilirsiniz. Bu dosya, belirli dosyaların veya dizinlerin versiyon kontrolüne eklenmemesini sağlar. Kodları paylaşmadan ve örneklendirerek anlatmadan önce ENVIRONMENT VARIABLES (env)’den bahsedeyim:

Temel olarak, bir ENVIRONMENT VARIABLES bir programdan ziyade sisteminizin ihtiyaç duyduğu normal bir değişkendir. Adından da anlaşılacağı gibi bir ENVIRONMENT VARIABLES’a işletim sisteminiz tarafından ihtiyaç duyulur.

“.env” dosyası, projenizin gizli veya değişken ayarlarını depolamak için kullanılan bir dosyasıdır. Bu dosya genellikle kullanıcı adları, şifreler, API anahtarları gibi hassas bilgileri içerir ve bu bilgiler genellikle doğrudan kod dosyalarına dahil edilmez.

.env Nasıl Kullanılır?

İlk olarak, projenizin ana dizininde “.env” dosyasını oluşturun. Bu dosya, projenizin kök dizininde bulunmalı ve sadece projenizde çalışan kişiler tarafından erişilebilmelidir. “.env” dosyasını oluşturduktan sonra içine aşağıdaki gibi anahtar-değer çiftlerini ekleyin:

API_KEY=your_api_key
DATABASE_URL=your_database_url
DEBUG=true

Bu örnek dosyada, “API_KEY”, “DATABASE_URL” ve “DEBUG” gibi değişkenlere sahibiz.

JavaScript Kodlarıyla Kullanımı

.env dosyasındaki değerlere erişmek istiyorsanız terminalden dotenv paketini eklemeniz gerektiğini unutmayın.

npm install dotenv

Terminalinize npm install dotenv yazdıktan sonra projenizin ana dosyasına (app.js veya script.js) dotenv paketini yükleyin, aşağıda bir örnekle açıkladım.

require('dotenv').config();

// .env dosyasındaki değerlere erişim
const apiKey = process.env.API_KEY;
const databaseUrl = process.env.DATABASE_URL;
const isDebugMode = process.env.DEBUG === 'true';

// Değerleri kullanma
console.log('API Key:', apiKey);
console.log('Database URL:', databaseUrl);
console.log('Debug Mode:', isDebugMode);

Aşağıda yukarıdaki kod bloklarının detaylı açıklamaları yazılmıştır.

  • İlk olarak JavaScript dosyamıza dotenv paketini dahil edelim.
require('dotenv').config();

.env dosyasındaki API Key’e erişelim.

const apiKey = process.env.API_KEY;

Son olarak .env’den aldığımız verileri konsolda görelim

console.log('API Key:', apiKey);

Eğer projenizi GitHub’da herkese açık olarak paylaşmak istiyorsanız .gitignore dosyası oluşturun ve dosyanın içine sadece .env yazın. Böylece GitHub içinde API key ya da hassas bilgilerimizin olduğu .env dosyasını görmezden gelir. Tüm bunları yaptıktan sonra şifreleriniz, API anahtarlarınız ve .env dosyasına kaydettiğiniz her türlü hassas bilgi güvende olacak.