Sık Kullanılan Terminal Terimleri Ve Komutları

May 19, 2023·

13 min read

Sık Kullanılan Terminal Terimleri

 1. CLI: Komut satırı arabirimi (Command Line Interface) Linux sistemlerindeki metin tabanlı kullanıcı arabirimini ifade eder.

 2. GUI: Grafik kullanıcı arayüzü (Graphical User Interface), Linux ve diğer işletim sistemlerinde görsel bir kullanıcı arabirimini ifade eder.

 3. FTP: Dosya Transfer Protokolü (File Transfer Protocol), dosya aktarımı yapmak için kullanılan bir protokoldür.

 4. Sudo: Linux sistemlerinde root kullanıcısının yetkilerini geçici olarak almak için kullanılan bir komuttur.

 5. Cron: Linux sisteminde otomatik görevlerin ayarlanmasını sağlayan bir sistemdir.

 6. Daemon: Arka planda çalışan bir süreçtir. Örneğin Apache, MySQL gibi hizmetler bir daemon olarak çalışır.

 7. Bash script: Bash kabuğunda yazılan betiklerdir ve Linux sistemlerinde otomatik görevlerin yönetimi için kullanılır.

 8. TCP/IP: İnternet protokolleri ailesinin temel protokolüdür ve bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar.

 9. Virtualization: Linux sistemlerde, bir işletim sistemi üzerinde sanal makine veya konteynerler aracılığıyla birden çok işletim sistemi çalıştırabilirsiniz.

 10. RAID: Redundant Array of Independent Disks (Bağımsız Disklerin Yedekli Dizisi) anlamına gelir. Bu terim, birden fazla sabit diski bir araya getirerek, daha yüksek performans ve veri yedekleme sağlamak için kullanılır.

 11. RAID 0: RAID 0, veri parçalarını iki veya daha fazla disk arasında dağıtarak daha hızlı bir okuma ve yazma hızı elde etmek için kullanılır. Ancak RAID 0, veri bütünlüğüne herhangi bir koruma sağlamaz ve bir diskin başarısız olması durumunda tüm veriler kaybolabilir.

 12. RAID 1: RAID 1, verileri iki veya daha fazla diske yedekleme yaparak veri güvenliği sağlamak için kullanılır. RAID 1, verileri birden fazla diske eşit olarak dağıtmaz, ancak her diskte aynı verileri saklar.

 13. RAID 5: RAID 5, birden fazla diski kullanarak verileri yedekleyen ve parçalayan bir RAID düzenidir. RAID 5, her diskte parçalanan verilerin parçalarını da diğer disklerde saklar, bu sayede bir disk arızası durumunda bile verilerin kaybolmamasını sağlar.

 14. RAID 6: RAID 6, RAID 5'e benzer bir yapıya sahip olmakla birlikte, iki disk arızası durumunda bile verilerin kaybolmamasını sağlamak için ek bir parite diski kullanır.

 15. mkfs: mkfs (make filesystem) komutu, bir disk veya bölüm üzerinde yeni bir dosya sistemini oluşturmak için kullanılır. Bu komut, ext4, NTFS, FAT32 gibi farklı dosya sistemleri oluşturmak için kullanılabilir.

 16. mount: mount komutu, bir dosya sistemi veya aygıtı mevcut bir dosya ağacına bağlamak için kullanılır. Örneğin, bir USB belleği bilgisayara takarken, mount komutunu kullanarak USB belleği dosya sistemine bağlayabilirsiniz.

 17. umount: umount komutu, bir dosya sistemi veya aygıtı dosya ağacından ayırmak için kullanılır. Örneğin, bir USB belleği bilgisayardan çıkarmadan önce umount komutunu kullanarak belleği dosya sisteminden ayırabilirsiniz.

 18. fdisk: fdisk komutu, bir sabit diski bölümlere ayırmak veya bölümleri değiştirmek için kullanılır. Bu komut, bir disk bölümleme işlemi yapmadan önce veya sonra kullanılabilir.

 19. SSH: Secure Shell olarak da bilinen SSH, bir uzak erişim protokolüdür ve ağdaki bir başka bilgisayara güvenli bir şekilde bağlanmayı sağlar. SSH, şifrelenmiş bir bağlantı üzerinden veri iletimini sağlar.

 20. tar: Tar, dosyaların bir arşiv halinde paketlenmesini ve sıkıştırılmasını sağlar. Bu, birçok dosya ve dizin bir arşiv dosyası olarak toplanarak daha kolay yönetilebilir ve taşınabilir hale getirilmesini sağlar.

 21. Firewall: Bilgisayar ağlarını korumak için kullanılan bir güvenlik cihazıdır. Gelen ve giden ağ trafiğini izleyerek, istenmeyen veya zararlı trafiği engeller.

 22. DNS: İnternet adreslerinin sayısal IP adreslerine çevrilmesinde kullanılan bir sistemdir. DNS sunucuları, kullanıcıların web sitelerine bağlanırken adresleri yazmalarını gerekli kılan sayısal adresleri bulur.

 23. shell: Shell, kullanıcının terminalde çalıştırdığı programdır. Kullanıcının komut satırından sistemle etkileşim kurmasına olanak sağlar. Bash, Zsh, Fish gibi farklı shell türleri vardır.

 24. kernel: Kernel, bir işletim sisteminin merkezi bileşenidir. İşletim sistemi ile donanım arasında iletişimi yönetir. Linux için, kernel açık kaynak kodlu bir yazılımdır ve GPL (Genel Kamu Lisansı) altında lisanslanmıştır.

 25. bash: Bash, Bourne-Again SHell (Bourne yeniden yazıldı) anlamına gelir ve en yaygın kullanılan shell türlerinden biridir. Bash, GNU Projesi tarafından geliştirilmiştir ve Linux ve diğer UNIX benzeri işletim sistemlerinde kullanılır.

 26. home: Linux sisteminde, her kullanıcının kendi ev dizini vardır. Bu dizin, kullanıcının özel dosya ve klasörlerini barındırır. Ev dizini, genellikle /home/kullanıcıadı şeklinde belirtilir.

 27. term: Term, terminal anlamına gelir ve kullanıcının komutlarını girip çıktılarını görmesine olanak sağlar. Linux'ta çeşitli terminal emülatörleri vardır, örneğin GNOME Terminal, Konsole ve xterm.

 28. path: PATH, işletim sisteminin komutları aramak için kullanacağı dizinleri belirten bir ortam değişkenidir. Kullanıcıların kendi PATH'lerini ayarlamalarına olanak tanır ve bazen yeni komutlar eklemek için kullanılır. PATH değişkeni, $PATH şeklinde çağrılabilir.

 29. Kernel: Linux'un kalbidir. İşletim sisteminin en temel parçasıdır ve donanımı yönetir.

 30. Bash: Linux'taki en yaygın kabuk veya komut yorumlayıcısıdır. Kullanıcının komutları girip çalıştırmasına ve sonuçlarını görmesine olanak tanır.

 31. Terminal: Linux'ta bir kullanıcının komutları girmesi ve çalıştırması için kullanabileceği bir arayüzdür. Terminal, kabuk aracılığıyla kullanıcıların komutları yürütmesine ve dosyaları düzenlemesine olanak tanır.

 32. Root: Linux'ta yönetici kullanıcıya verilen adlandırmadır. Root kullanıcısı, tüm işlemleri gerçekleştirebilir ve dosyaları, sistem ayarlarını ve diğer kullanıcı hesaplarını yönetebilir.

 33. Distribution: Linux'un birçok çeşidi veya türevi vardır. Bu farklı türevlere dağıtım denir. Örnekler arasında Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS ve Arch Linux yer alır.

 34. Package manager: Linux'ta kullanılan paket yöneticisi, yazılım kurulumunu, kaldırılmasını ve güncellenmesini kolaylaştırır. Paket yöneticisi, kullanıcının ihtiyaç duyduğu yazılımı bulmasına ve kurmasına yardımcı olur.

 35. Filesystem: Linux'ta, dosyaların ve dizinlerin nerede depolandığını yöneten bir dosya sistemi vardır. En yaygın kullanılan dosya sistemleri arasında ext4, btrfs ve XFS bulunur.

 36. SSH: Uzak sunuculara güvenli bir şekilde bağlanmak için kullanılan bir protokoldür. SSH, kullanıcının verilerinin şifrelenmesini ve gizliliğinin korunmasını sağlar.

 37. Firewall: Linux'ta bir ağ güvenlik önlemidir. Bir firewall, ağ trafiğini kontrol eder ve istenmeyen trafiği engeller.

 38. Cron: Linux'ta bir programlanmış görev yöneticisidir. Cron, kullanıcının zamanlanmış görevleri otomatik olarak yürütmesine olanak tanır. Örneğin, belirli bir saatte belirli bir betik dosyasını çalıştırmak için kullanılabilir.

Bu sadece Linux'ta kullanılan bazı terimlerin küçük bir örneğidir. Linux'un geniş ekosistemi sayesinde, kullanıcının ihtiyaçlarına uygun araçlar ve terminolojiler bulunabilir.

Sık Kullanılan Terminal Komutları

 1. cd (Change Directory): Bu komut, bulunduğunuz dizini değiştirmenizi, Dizinler arasında gezinmenizi sağlar. Örneğin, "cd Desktop" komutu masaüstü dizinine giderek onun içindeki dosyalara erişmenizi sağlar.

 2. ls (List): Bu komut, bulunduğunuz dizindeki dosyaları ve klasörleri listeler. Örneğin, "ls" komutu dizindeki tüm dosya ve klasörleri listeler.

 3. mkdir (Make Directory): Bu komut, yeni bir klasör oluşturmanızı sağlar. Örneğin, "mkdir yeni_klasor" komutu, "yeni_klasor" adlı bir klasör oluşturur.

 4. touch: Yeni bir dosya oluşturmak veya var olan dosyanın değiştirilme tarihini güncellemek için kullanılır. Kullanımı: "touch" komutu ile birlikte dosya adı yazılarak oluşturulur veya güncellenir. Örneğin, "touch yeni_dosya.txt" komutu, "yeni_dosya.txt" adlı bir dosya oluşturur.

 5. less: Dosyaları sayfa sayfa görüntülemek için kullanılır. Kullanımı: "less" komutu ile birlikte dosya adı yazılarak sayfa sayfa görüntülenir.

 6. head: Dosyanın başlangıcındaki belirli sayıdaki satırlarını görüntülemek için kullanılır. Kullanımı: "head" komutu ile birlikte dosya adı ve satır sayısı yazılarak başlangıç satırları görüntülenir.

 7. tail: Dosyanın sonundaki belirli sayıdaki satırlarını görüntülemek için kullanılır. Kullanımı oldukça basittir, sadece tail [dosya adı] şeklinde kullanabilirsiniz.

 8. grep: Belirli bir kelime veya ifadeyi dosyalar içinde aramak için kullanılır. Kullanımı: "grep" komutu ile birlikte aranacak kelime veya ifade ve dosya adı yazılarak arama yapılır.

 9. cp (Copy): Bu komut, bir dosyayı veya klasörü başka bir yere kopyalamanızı sağlar. Örneğin, "cp dosya1.txt /home/kullanici/Desktop/" komutu, "dosya1.txt" adlı dosyayı "Desktop" dizinine kopyalar.

 10. mv (Move): Bu komut, bir dosyayı veya klasörü başka bir yere taşımanızı sağlar. Örneğin, "mv dosya1.txt /home/kullanici/Desktop/" komutu, "dosya1.txt" adlı dosyayı "Desktop" dizinine taşır.

 11. rm (Remove): Bu komut, bir dosyayı veya klasörü silmenizi sağlar. Örneğin, "rm dosya1.txt" komutu, "dosya1.txt" adlı dosyayı siler.

 12. cat (Concatenate): Bu komut, bir veya daha fazla dosyanın içeriğini birleştirir, dosyaların içeriğini görüntülemek için kullanılır ve terminale çıktı olarak gösterir. Örneğin, "cat dosya1.txt dosya2.txt" komutu, "dosya1.txt" ve "dosya2.txt" adlı dosyaların içeriğini birleştirerek terminale çıktı olarak gösterir.

 13. pwd: "Print Working Directory" ifadesinin kısaltmasıdır. Kullanıcının bulunduğu dizini gösterir. Terminal penceresinde yazılan herhangi bir komutun nereye işlem yapacağını belirlemek için önemlidir. Kullanımı oldukça basittir, sadece "pwd" yazmanız yeterlidir.

 14. chmod (Change Mode): Dosya veya dizinlere erişim izinleri vermek veya değiştirmek için kullanılan bir komuttur. Örneğin, chmod 755 dosya komutu, dosyaya sahibin okuma, yazma ve çalıştırma izni verirken, grup üyelerine ve diğer kullanıcılara yalnızca okuma ve çalıştırma izni verir.

 15. tar: Bir veya daha fazla dosya veya klasörü bir arşiv dosyasına sıkıştırmak veya arşiv dosyasından çıkarmak için kullanılır. Örneğin, tar -czvf dosya.tar.gz dosya komutu, "dosya" dizinini "dosya.tar.gz" adlı bir arşiv dosyasına sıkıştırır ya datar -czvf archive.tar.gz folder/ komutu, "folder" klasörünü "archive.tar.gz" adlı sıkıştırılmış bir arşiv dosyasına sıkıştıracaktır.

 16. find: Belirli bir dizinde veya alt dizinlerinde belirli özelliklere sahip dosyaları veya dizinleri bulmak için kullanılan bir komuttur. Örneğin, find /home/kullanici -name "*.txt" komutu, "/home/kullanici" dizinindeki tüm ".txt" uzantılı dosyaları bulur.

 17. ssh: Uzaktaki bir bilgisayara güvenli bir şekilde bağlanmak için kullanılan bir komuttur. Örneğin, ssh kullanici@uzaktakibilgisayar komutu, "uzaktakibilgisayar" adlı bir bilgisayara "kullanici" hesabıyla bağlanır.

 18. scp: Uzaktaki bir bilgisayardaki dosyaları yerel bir bilgisayara kopyalamak veya yerel bir bilgisayardaki dosyaları uzaktaki bir bilgisayara kopyalamak için kullanılan bir komuttur. Örneğin, scp kullanici@uzaktakibilgisayar:dosya /yerdosyasi komutu, "uzaktakibilgisayar" adlı bir bilgisayardaki "dosya" dosyasını yerel "/yerdosyasi" dizinine kopyalar.

 19. awk: Bir metin dosyasında belirli bir desene sahip satırları işlemek için kullanılan bir komuttur. Örneğin, awk '/desen/{print $1}' dosya komutu, "dosya" dosyasında "desen" adlı bir desene sahip olan satırların ilk sütunlarını ekrana yazdırır ya da awk '{print $1,$3}' file.txt komutu, "file.txt" dosyasındaki her satırın ilk ve üçüncü kelimesini ekrana yazdıracaktır.

 20. sed: Bir metin dosyasındaki belirli bir desenle eşleşen metni değiştirmek için kullanılan bir komuttur. Örneğin, sed 's/eski/yeni/g' dosya komutu, "dosya" dosyasındaki "eski" kelimesini "yeni" kelimesiyle değiştirir.

 21. curl: İnternet üzerindeki dosyaları indirmek veya web siteleriyle veri alışverişi yapmak için kullanılır. Örneğin curl https://www.google.com komutu, Google'ın anasayfasını terminal üzerinde görüntülemek için kullanılabilir.

 22. ping: "ping" terminal komutu, bir ağ cihazına ping göndererek hedef cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılır. Komut "ping hedef_cihaz_adresi" şeklinde kullanılır. Örneğin, "ping google.com" Google'ın çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 23. wc: Dosya veya standart girdideki kelime, satır ve karakter sayısını saymak için kullanılır. Örneğin wc -w file.txt komutu, "file.txt" dosyasındaki kelime sayısını verir.

 24. top: Sistemdeki işlemleri ve kaynak kullanımını izlemek için kullanılan bir araçtır. top komutu, CPU kullanımı, bellek kullanımı ve diğer sistem kaynakları hakkında anlık bilgi sağlar. Terminale sadece top yazarak bu komutu kullanabilirsiniz.

 25. kill: Bir işlemi sonlandırmak için kullanılır. İşlemi sonlandırmak için öncelikle işlem kimliğini (PID) belirlemeniz gerekir. "kill" terminal komutu, belirtilen bir işi sonlandırmak için kullanılır. İşlemin PID'si (Process ID) kullanılarak çalıştırılır. Komut "kill PID" şeklinde kullanılır. Örneğin, "kill 1234" PID'si 1234 olan bir işlemi sonlandırır.

 26. ps: Çalışan işlemleri listelemek için kullanılan bir komuttur. ps komutu, işlem kimliği (PID), kullanıcı adı, CPU kullanımı, bellek kullanımı gibi bilgileri içerir.

  Varsayılan olarak, sadece mevcut oturum açık olan kullanıcının işlemlerini görüntüler.

 27. locate: Sistemde arama yapmak için kullanılır. Kullanıcının belirli bir dosya veya klasörün yerini bulmak için "locate" komutu kullanılır. Kullanımı locate [aranacak kelime] şeklindedir.

 28. df: "Disk Free" ifadesinin kısaltmasıdır. Kullanıcının sistemdeki dosya sistemleri hakkında bilgi almasına yardımcı olur. Disk kullanımı, disk boyutu ve boş alan gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Kullanımı df veya df -h şeklindedir.

 29. du: "Disk Usage" ifadesinin kısaltmasıdır. Kullanıcının dosyaların ve dizinlerin boyutunu görüntülemesine yardımcı olur. Kullanımı oldukça basittir, sadece du [dizin yolu] şeklinde kullanabilirsiniz.

 30. diff: İki dosya arasındaki farkları göstermek için kullanılır. Kullanıcının bir dosyadaki değişiklikleri veya bir klasördeki dosyaların farklı sürümlerini karşılaştırmasına yardımcı olur. Kullanımı diff [dosya1] [dosya2] şeklindedir.

 31. chown: "chown" terminal komutu, bir dosyanın veya dizinin sahibini veya grubunu değiştirmek için kullanılır. Komut "chown kullanıcı_adı dosya_adı" şeklinde kullanılır. Örneğin, "chown john file.txt" dosya.txt dosyasının sahibini "john" kullanıcısı olarak değiştirir.

 32. jobs: "jobs" terminal komutu, arka planda çalışan işlerin listesini görüntülemek için kullanılır. Komut "jobs" şeklinde kullanılır.

 33. wget: "wget" terminal komutu, bir dosyayı web üzerinden indirmek için kullanılır. Komut "wget dosya_urlsi" şeklinde kullanılır. Örneğin, "wget example.com/file.txt" file.txt dosyasını indirir.

 34. history: Bu komut, önceden çalıştırılan terminal komutlarının bir listesini gösterir. Bu, geçmişteki komutları kolayca bulmanıza ve tekrar çalıştırmanıza olanak tanır. Örneğin, history komutunu kullanarak son 10 komutu görmek için history 10 yazabilirsiniz.

 35. man: Bu komut, diğer terminal komutları için kapsamlı bir kullanım kılavuzu sağlar. Örneğin, man ls yazarak "ls" komutunun kullanımını öğrenebilirsiniz. Man sayfaları çıkışı, klavye ok tuşlarını kullanarak kaydırılabilen bir metin dosyası olarak gösterilir.

 36. echo: Bu komut, bir metin dizisi yazdırır. Genellikle, diğer komutların çıktısını göstermek için kullanılır veya bir metin dosyasının içeriğini doğrudan terminale yazdırmak için kullanılabilir. Örneğin, echo "Hello, World!" yazarak "Hello, World!" yazdırabilirsiniz.

 37. zip ve unzip: Bu komutlar, dosya ve klasörlerin sıkıştırılması ve açılması için kullanılır. zip komutu, bir veya daha fazla dosya veya klasörü tek bir sıkıştırılmış dosya olarak paketleyebilir. unzip komutu, bir sıkıştırılmış dosyayı açabilir ve içindeki dosyaları geri yükleyebilir.

 38. hostname: Bu komut, bilgisayarınızın adını (hostname) gösterir. Örneğin, hostname yazarak bilgisayarınızın adını öğrenebilirsiniz. Bu bilgi genellikle ağ yapılandırmasında ve bilgisayar adlarına göre konfigürasyon ayarlarında kullanılır.

 39. hostname -i: Bu komut, makinenin IP adresini gösterir. Özellikle ağ konfigürasyonu ve bağlantı sorunları için kullanışlıdır. Kullanımı hostname -i şeklindedir.

 40. useradd ve userdel Linux sistemlerinde kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve silinmesi için kullanılan terminal komutlarıdır.

  • useradd: Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için kullanılır. Genellikle root kullanıcısı tarafından çalıştırılır. Yeni kullanıcının adı ve diğer seçenekler belirtildikten sonra, bir ana dizin oluşturulur ve kullanıcıya bir şifre atanır.

Örnek kullanım: sudo useradd -m buse

Bu örnekte, "buse" adlı yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulur ve ana dizini oluşturulur. "-m" seçeneği ana dizinin oluşturulmasını sağlar.

 • userdel: Bir kullanıcı hesabını silmek için kullanılır. Bu işlem yine genellikle root kullanıcısı tarafından yapılır. Bu komutun kullanılması, kullanıcının tüm dosya ve dizinlerinin silinmesine ve tüm işlemlerinin sonlandırılmasına neden olur.

Örnek kullanım: sudo userdel buse

Bu örnekte, "buse" adlı kullanıcı hesabı silinir.

Kullanıcı hesapları yönetmek karmaşık bir işlem olabilir, bu nedenle bu komutları kullanmadan önce dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, bazı Linux dağıtımları farklı kullanıcı yönetim araçları sağlayabilir, bu nedenle kullandığınız dağıtımın belgelerine başvurmanız önerilir.

 1. uname: "uname" terminal komutu, işletim sistemi bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Komut "uname" şeklinde kullanılır. Örneğin, "uname -a" komutu tüm işletim sistemi bilgilerini görüntüler.

 2. uname -u: Bu terminal komutu, sistemde çalışan işletim sistemi çekirdeği hakkında bilgi verir. -u bayrağı, işletim sistemi adını verir.

  Örnek kullanım: uname -u

 3. uname -r: Bu terminal komutu, çalışan işletim sistemi çekirdeğinin sürüm numarasını verir. -r bayrağı, sürüm numarasını görüntüler.

  Örnek kullanım: uname -r

 4. uptime: Bu terminal komutu, sistemin ne kadar süredir açık olduğunu ve yük ortalamasını gösterir.

  Örnek kullanım: uptime

 5. last reboot: Bu terminal komutu, son sistem yeniden başlatma tarihini ve saatinin yanı sıra kullanıcılar tarafından yapılan son oturum açma ve kapatma işlemlerini de gösterir.

  Örnek kullanım: last reboot

 6. date: Bu terminal komutu, sistem saatini ve tarihini gösterir. Ayrıca, kullanıcıların belirli tarih ve saatler hakkında bilgi alması için de kullanılabilir.

  Örnek kullanım: date

 7. cal: Bu terminal komutu, belirtilen yılın ve ayın takvimini görüntüler. Eğer argüman olarak hiçbir yıl veya ay belirtilmezse, sistem takvimini gösterir.

  Örnek kullanım: cal 2023

 8. w: Bu terminal komutu, sistemdeki tüm kullanıcıların oturum açma durumunu ve hangi işlemleri yürüttüklerini görüntüler. Ayrıca, belirli bir kullanıcının oturum durumunu da gösterebilir.

  Örnek kullanım: w veya w kullanıcıadı

 9. id: Bu komut, mevcut kullanıcının UID (Kullanıcı Kimliği) ve GID (Grup Kimliği) numaralarını görüntüler. Ayrıca kullanıcının ait olduğu grupların da listesini gösterir.

Örnek kullanım: id

who: Bu komut, sistemdeki tüm kullanıcıların kimlik bilgilerini görüntüler. Bu bilgiler, kullanıcının adı, terminale bağlı olduğu zaman ve kimlik numarasını içerir.

Örnek kullanım: who

more: Bu komut, bir metin dosyasının içeriğini sayfalar halinde görüntüler. Görüntülenecek metin, ekranda görüntülenebilecek kadar küçük değilse, more kullanarak aşağıdaki sayfaya kaydırılabilir.

Örnek kullanım: more dosya.txt

killall: Bu komut, belirtilen adı olan tüm işlemleri sonlandırır. Bu komut, herhangi bir işlemi öldürmek için kullanılabilir.

Örnek kullanım: killall firefox

Not: killall komutunun kullanımı dikkatli bir şekilde yapılmalıdır, çünkü yanlışlıkla sistemde önemli bir işlemi öldürebilirsiniz.

 1. free: Sistemdeki bellek kullanımını ve boş bellek miktarını gösteren bir komuttur. Bellek kullanımı hakkında hızlı bir görüntü sağlar ve mevcut bellek durumunu gösterir.

  Örnek kullanım: free -h

 2. help: Linux'ta yardım belgelerini görüntülemek için kullanılan bir komuttur. Komutlar hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

  Örnek kullanım: help ls

 3. mcopy: cp komutuna benzer bir dosya kopyalama komutudur ancak MS-DOS dosya sistemlerinde kullanılır.

  Örnek kullanım: mcopy file.txt a:\

 4. shutdown -h now: Sistem kapatma komutudur. -h parametresi, sistem kapatıldıktan sonra güç kaynağını keser.

  Örnek kullanım: sudo shutdown -h now

 5. halt: Sistem kapatma komutudur. İşlemi durdurur ve tüm cihazların güçlerini keser.

  Örnek kullanım: sudo halt

Termianl Kullanımını Daha Detaylı Öğrenmek İsteyenler İçin Kaynaklar

Linux Komut Satırı Kılavuzu - Bu kılavuz, Linux terminalinde kullanılan temel komutlarla ilgili detaylı açıklamalar sunar. Başlangıç düzeyinden başlayarak ilerleyen bir öğrenme kaynağıdır.


Codecademy - Codecademy,interaktif bir platform olarak çeşitli programlama dilleri ve araçları öğretir. "Learn the Command Line" kursu, komut satırını temel seviyede öğretir ve pratik yapma imkanı sunar.


Linuxize - Bu web sitesi, Linux komutlarını ve araçlarını anlatan detaylı makaleler ve öğreticiler sunar. Yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir kaynaktır.


GNU/Linux Komutları - GNU Core Utilities projesinin dokümantasyonu, Linux terminalinde yaygın olarak kullanılan komutların kapsamlı bir listesini içerir. Her komutun kullanımı, parametreleri ve örnekleri açıklanmıştır.


Linux.com.tr - Türkiye'de Linux ve açık kaynak konularında kaynaklar sunan bir web sitesidir. Terminal ve Linux hakkında Türkçe makalelere ve rehberlere erişebilirsiniz.