İngilizce — Türkçe Yazılım Terimleri

·

9 min read

Daha önce GitHub hesabımdan readme.md şeklinde yazdığım kaynak niteliği taşıyan bu yazıyı makale haline getirerek hem daha çok insan tarafından kullanılması hem kullanım kolaylığı yaratması hem de içeriğe ulaşılması açısından daha iyi olacağını düşündüğüm için harf sırasına göre düzenleyerek makale haline getirdim. Umarım beğenirsiniz, işinize yarar. İyi çalışmalar, keyifli okumalar 🫰🥶

Yazılım Dünyasında Sık Kullanılan İngilizce Yazılım Terimlerinin Türkçe Tercümesi

Yazılıma Yeni Başlayan Ya Da Bir Süredir Sektörün İçinde Olup Hala Yazılım Terimlerine Hakim Olmadığını Düşünen Arkadaşlara Yardımcı Olması, Faydalı Bir Kaynak Olması Dileğiyle. Yeni Kelimeler ve Tercümeleri Eklenmeye Devam Edecek. Kaynak Genişletilecektir.

A

 • Abort= Durdurmak,Sonlandırmak

 • About= Hakkında

 • Abbreviate= Kısaltmak

 • Add-On= Eklenti

 • Access= Erişim

 • Adware= Reklam İçeren Bilgisayar Yazılımı

 • Advanced= Gelişmiş

 • Administrators= Yöneticiler

 • Analytics= Analizler

 • Anchor= Bağlayıcı,Çapa

 • Antivirus= Virüsten Koruma Yazılımı

 • Append= Sonuna Eklemek

 • Application= Uygulama

 • API= Bir Bilgisayar Sistemi Tarafından Nasıl İşlenip Saklanabileceklerini Belirleyen Değerlerin Bir Kategorizasyonu Olan “Veri Türü”

 • Archive= Arşivlemek

 • Argument= Değişken

 • Array= Dizi

 • Attribute= Nitelik, Bir Nesnenin, Öğenin Veya Dosyanın Bir Özelliğini Tanımlar.

 • Auditing= Sistemlerin, Süreçlerin Ve Verilerin Gözden Geçirilmesiyle Düzenlemelere Ve Kurum İçi Politikalara Uygunluğun Doğrulanması.

 • Autocomplete= Otomatik Tamamlama

 • Autocorrect= Otomatik Düzeltme

 • Autofill= Otomatik Doldurma

 • Autoformat= Otomatik Biçimlendirme

 • Automatic Updates= Otomatik Güncellemeler

 • Autosave= Otomatik Kaydetme

 • Algorithm= Algoritma

 • ASCII(American Standard Code For Information Interexchange)= 8 Bitlik Kodda bulunan Harfler, Sayılar Ve Diğer Karakterlere Farklı Yuvalar Atayan Bir Standarttır.

B

 • Back= Geri

 • Backup= Yedekleme

 • Batch Processing= Toplu İşlem

 • Blockchain= İşlemleri Birden Fazla Ağda Güvenli, Şeffaf Ve Kalıcı Bir Şekilde Kaydeden Değişmez Bir Dijital Defter Oluşturmak.

 • Bundled Software= Donanımla Birlikte Gelen Yazılım

 • Brand New= Yepyeni

 • Branch= Dal

 • Browser= Tarayıcı

 • Bug= Böcek/Hata

 • Bug Bounty Program= Yazılım Hatası Bulma Ödülü Programı

 • Body= Gövde

 • Boolean= Mantıksal(Değeri Sadece 1 Ya Da 0 Yani True Veya False Olabilen Değişken)

C

 • Cables= Kablolar

 • Cables= Cache= Önbellek

 • CAD (Computer-Aided Design)= Bilgisayar Destekli Tasarım

 • Calculator= Hesap Makinası

 • Cancel= İptal

 • Capture = Yakalamak (Ekran Görüntüsü)

 • Check Box= İşaret Kutusu

 • Child= Alt Öge

 • Customization= Özelleştirme

 • Collaboration= İşbirliği

 • Combine= Birleştirmek

 • Cookie= Çerez, Bir Web Sitesini Ziyaret Ettikten Sonra Web Tarayıcın Tarafından Kaydedilen Bilgi

 • Class= Sınıf

 • Command Bar= Komut Çubuğu

 • Commercial Software= Ticari Yazılım

 • Compare= Karşılaştırmak

 • Compatible= Uyumlu

 • Compress= Sıkıştırmak

 • Compressed File= Sıkıştırılmış Dosya

 • Compression Utility= Sıkıştırma Yazılımı

 • Common Usage= Yaygın Kullanımlar

 • Compliance= Güvenlik Ve Gizliliğin Sağlanması İçin Yönetim Tarafından Belirlenen Yönergelerin Ve Standartların Karşılanması.

 • CMS(Content Managment System)= İçerik Yönetim Sistemi

 • Configuration= Yapılandırma

 • Confirmation= Doğrulama

 • Connectivity= Bağlanabilirlik

 • Console Application= Konsol Uygulaması

 • Constant= Sabit

 • Continue= Devam Etmek

 • Concatenate= Birleştirmek,Bağlamak

 • Copy= Kopyalamak

 • Corrupt= Bozuk

 • Crash= Çökmek, Arızalanmak

 • Crawl= Arama Robotu

 • Create= Oluşturmak

 • Critical Error= Kritik Hata

 • Crop= Kırpmak

 • Cut= Kesmek

 • Cyber Security= Siber Güvenlik

 • Critical= Kritik/Önemli

 • Closed Network= Kapalı Ağlar

 • Cloud= Bulut

 • Client Side= Kullanıcı Taraflı Test

 • CSS(Cascading Style Sheets)= Basamaklı Stil Sayfası

D

 • Dashboard= Gösterge Tablosu

 • Database= Veri Tabanı

 • Data Processing= Veri İşleme

 • Data Protection= Veri Koruması

 • Data Recovery= Veri Kurtarma

 • Data Validation= Veri Doğrulama

 • Data Mining= Data/Veri Madenciliği

 • Debugging= Sorun Giderme Süreci

 • Deep Learning= Derin Öğrenme

 • Default= Varsayılan

 • Delay= Gecikme

 • Delete= Silmek

 • Demo= Tanıtım

 • Desk= Çalışma Masası

 • Desktop Computer= Masaüstü Bilgisayar

 • Desktop Publishing= Masaüstü Yayıncılık

 • Design Pattern= Tasarım Desenleri

 • Device Driver= Aygıt Sürücüsü

 • Development= Geliştirme

 • Disable= Etkisiz Hale Getirmek

 • Discard= Programda Yaptıklarından Vazgeçmek

 • Discontinue= Durdurmak

 • Diagnostics= Hata Belirleme, Teşhis Etme

 • Document= Belge

 • Documentation= Dökümantasyon

 • Domain= Alan Adı

 • Due Date/Deadline= Teslim Tarihi/Bitiş Tarihi

 • Drop-Down= Açılır Menü

E

 • Edit mode= Düzenleme Modu

 • Encapsulation= Kapsülleme

 • Embed= Yazılım Programına Bir Şey Yerleştirmek

 • Embedded= Tümleşik, Gömülü

 • Emulator= Benzetici, Emülatör

 • Enable= Etkin Hale Getirmek

 • Encryption= Şifreleme

 • Entry= Giriş, Kayıt

 • Engineering= Mühendislik

 • Erase= Silmek

 • Error Code= Hata Kodu

 • Execute= Çalıştırmak

 • Excellent= Harika

 • Exit= Çıkış

 • Expand= Genişletmek

 • Explode= Patlatmak

 • Export= Dışarı Aktar

 • Extract= Çıkar, Ayıkla

 • Expert= Uzman

 • Eyedropper= Göz Damlası

F

 • Factory Settings= Fabrika Ayarları

 • Fail= Başarısız olma

 • Failure= Hata

 • Fault= Hata

 • Fall Down= Düşmek

 • Favicon= Kısayol Simgesi, Web Sitesi Simgesi

 • Feature= Özellik

 • Fetch= Getirmek

 • File= Dosya

 • Field= Alan

 • File Conversion= Dosya Dönüştürme

 • File Extension= Dosya Uzantısı

 • File Format= Dosya Biçimi

 • File Recovery= Dosya Kurtarma

 • File Tab= Dosya Sekmesi

 • File Type= Dosya Türü

 • File Viewer= Dosya Görüntüleyici

 • Find= Bul

 • Fix= Düzelt, Onar

 • Floating Toolbar= Kayan Araç Çubuğu

 • Frame= Çerçeve

 • Framework= Programlama Arayüzü

 • Freeware= Ücretsiz Yazılım

 • Front-End= Kullanıcıların Gördüğü Arayüz

 • Back-End= Kullanıcıların Görmediği Arkayüz

 • Full Backup= Tam Yedekleme

 • Full-Text Search= Tam Metin Araması

 • Folder= Klasör

G

 • Game= Oyun

 • Grammar Checker= Dilbilgisi Kontrol Edici

H

 • Halt= Durdurma

 • Hardware= Donanım

 • Handler= İşleyici

 • Head clean= Kafa Temizleme (Yazıcı)

 • Head Office= Ana Ofis

 • Highlight= Vurgulama

 • Host= Ana Makine

 • Hosting= Barındırmak

 • Hyperlink= Bağlantı

 • HTML(Hypertext Markup Language)= Bağlantılı Metin İşaretleme/Web Sayfası Yazım Dili

I

 • Image Editor= Resim Düzenleyici

 • Insert= Ekle, Araya Ekle, Yerleştir

 • Install= Kurmak

 • Installer= Kurucu (Program), Yükleyici

 • Interactive= Etkileşimli, İnteraktif

 • Instructors= Eğitmenler

 • Inheritance= Kalıtım

 • Implementation= Uygulama

 • IT= Bilgi İletişim Teknolojileri

 • Interface= Arayüz

 • Interpreter= Yorumlayıcı

 • Integration= İntegrasyon

 • Input= Girdi

 • Ignore= Yoksay

 • I Work As Developer= Geliştirici Olarak Çalışıyorum.

 • Interpreter= Tercüman/Yorumlayıcı

 • IP Address= İnternet İletişim Kuralı Adresi

K

 • Kill= Durdur, Bağlantıyı Kes

 • Keyword= Anahtar Sözcük

L

 • Launch= Çalıştır

 • LAN (Local Area Network)= Yerel Alan Ağı

 • License= Lisans

 • Locked File= Kilitli Dosya

 • Localhost\= Yerel Ana Bilgisayar

 • Log= Sistem Günlüğü

 • Logging= Şüpheli Faaliyetleri Tespit Etmek İçin Kullanıcı Faaliyetlerini İzlemek.

 • Loop= Döngü

M

 • Macro Recorder= Makro Kaydedici

 • Machine Language= Makine Dili

 • Maintenance= Bakım

 • Malware= Kötü Amaçlı Yazılım

 • Manager= Yönetici

 • Marquee= Kayan Yazı

 • Mask= Maske

 • Merge= Birleştir

 • Meta Tag= Meta Eklentisi

 • Move= Taşı

 • Monitoring= İzleme

 • Memory Leak= Bellek Sızıntısı

 • Midterm Exam= Dönem Ortası Sınavı

 • Middleware= Özel Yazılım

 • Migration= Veri Bütünlüğünü Koruyarak Bir Platformdan, İşletim Sisteminden Veya Veritabanından Diğerine Geçme.

 • Monitor= Monitör/Ekran

N

 • Network= Ağ

 • Network Security= Ağ Güvenliği

 • Narrow= Dar

 • Navigation= Bir Web Sitesinde Bölümler Arası Geçiş İçin Oluşturulan Menü

 • Null= Boş Karakter(Değeri Olmayan)

O

 • Object= Nesne

 • Object-Oriented Programming= Nesne Yönelimli Programlama

 • Offset= Kaydır

 • Open File= Dosya Aç

 • Open Source= Açık Kaynak

 • Optimization= İyileştirme, En Uygun Duruma Getirme

 • Optimize= İyileştirmek

 • Option= Seçenek

P

 • Paint Brush= Boya Fırçası, Fırça

 • Parameter= Parametre, Değişken

 • Parent= Üst Öge

 • Parental Controls= Ebeveyn Kontrol Sistemi

 • Paste= Yapıştır

 • Paste special= Özel Yapıştır

 • Patch= Yama

 • Path= Yol

 • Performance= Performans

 • PDF (Portable Document Format)= Taşınabilir Belge Biçimi

 • Piracy= Korsan Yayıncılık

 • Port= Giriş, Soket Veya Bağlantı Noktası

 • Plaintext= Düz Metin

 • Preferences= Tercihler

 • Presentation Program= Sunum Programı

 • Print Area= Yazdırma Alanı

 • Problem Reports And Solutions= Sorun Raporları Ve Çözümler

 • Production= Üretim

 • Promotion= Terfi

 • Public Domain Software= Kamuya Açık Yazılım

 • Publisher= Yayıncı, Reklam Veren

 • Purge= Temizle

 • Push Button= Basılabilir Düğme, Düğmeye Basmak

 • Put= Koymak

O

 • Open-Source Software= Açık Kaynaklı Yazılım

 • Output= Çıktı

 • Optimization= Optimizasyon

Q

 • QR Code= Karekod

 • Quit= Çıkmak

R

 • Radio button= Seçenek Düğmesi

 • Rasterize= Pikselleştirmek

 • Raw data= İşlenmemiş Veri

 • Readme= Beni Oku

 • Redirect= Yönlendir

 • Registry Scanner= Kayıt Defteri Tarayıcı

 • Reload= Yeniden Yükle

 • Release= Yayınlanma/Çıkış

 • Remote Control Software= Uzaktan Yönetim Programı

 • Remotehelp= Uzaktan Yardım

 • Rename= Yeniden Adlandır

 • Replace= Değiştir

 • Report Generator= Rapor Oluşturucu

 • Resource= Kaynak

 • Restore= Eski Durumuna Getir

 • Retry= Tekrar Dene

 • Runtime= Çalışma Zamanı

 • Run= Çalıştırmak

 • Revolve= Dönmek

S

 • Save= Kaydet

 • Save As= Farklı Kaydet

 • Scale= Ölçekle

 • Scalability= Ölçeklenebilirlik

 • Scroll Bar= Kaydırma Çubuğu

 • Scroll Box= Kaydırma Kutusu

 • SEO(Search Engine Optimization)= Arama Motoru Optimizasyonu

 • Section Break= Bölüm Sonu

 • Security= Güvenlik

 • Sidebar= Yan Sütun

 • Select= Seç

 • Select All= Tümünü seç

 • Set= Ayarla

 • Settings= Ayarlar

 • Server= Sunucu

 • Server Side= Sunucu Taraflı Test

 • Setup= Kurulum

 • Skip= Atla

 • Scanner= Tarayıcı

 • Snapshot= Anlık Görüntü Al

 • Snipping Tool= Ekran Alıntısı Aracı

 • Soft Copy= Elektronik Kopya

 • Software= Yazılım

 • Software Piracy= Yazılım Korsanlığı

 • Software Suite= Program Paketi

 • Software Product= Yazılım Ürünü

 • Software Test= Yazılım Testi

 • Sort= Sırala

 • Sorter= Sıralayıcı

 • Source Codes= Kaynak Kodları

 • Support= Destek

 • Spin Box= Döndürme Kutusu

 • Split= Böl

 • Split screen= Bölünmüş Ekran

 • Spreadsheet= Elektronik Tablo Programı

 • Spyware= Casus yazılım

 • Status= Durum

 • Status Bar= Durum Çubuğu

 • Sticky Notes= Yapışkan Notlar

 • Stop= Dur

 • Syntax= Programlama Dilinin Yapısını İfade Eder.

 • System Component= Sistem Bileşeni

 • System Error= Sistem Hatası

 • System Failure= Sistem Hatası

 • System Requirements= Sistem Gereksinimleri

 • System Restore= Sistem Geri Yükleme

 • System Software= Sistem Yazılımı

 • Seldom= Seyrek

 • Stage= Sahne

T

 • Tab= Sekme

 • Target= Hedef

 • Task= Görev

 • Task Scheduler= Görev Zamanlayıcı

 • Take up= Başlamak

 • Testing= Test Etme Aşaması

 • Test-Bed= Test Yazılım Paketi

 • Terminate= Sonlandır

 • Technician= Teknisyen

 • Template= Şablon

 • Text-only= Salt Metin

 • Timer= Zamanlayıcı

 • Toggle= Açma Kapama Butonu

 • Toolbar= Araç Çubuğu

 • Transition= Geçiş

 • Translator= Çevirici

 • Troubleshooting= Donanım, Yazılım, Ağlar Ve Sistem Performansı İle İlgili Sorunların Tanımlanması Ve Çözülmesi.

 • TTS (Text To Speech)= Metin Okuma

 • Tweak= İnce Ayar

U

 • Unarchive= Arşivden Çıkar

 • Undelete= Silme İşlemini Geri Al

 • Undo= Geri Al

 • Unzip= Sıkıştırılmış Dosyayı Dışarı Çıkarmak

 • Upgrade= Sürüm Yükselt

 • Upload= Yüklemek

 • User= Kullanıcı

 • Usability= Kullanılabilirlik

 • Url= Uzantı

 • Utility= Yardımcı Program

V

 • Valid= Geçerli

 • Validity Check= Geçerlilik Kontrolü

 • Validation= Doğrulama

 • Verbose= Ayrıntılı

 • Version= Sürüm

 • Version Control= Sürüm Kontrolü

 • Video Editing Software= Video Düzenleme Yazılımı

 • View= Görüntüle, Görünüm

 • Virtual Drive= Varsayılan Sürücü, Sanal Sürücü

 • Virtual PC= Sanal Bilgisayar

 • Virtual Machine= Sanal Makine

 • Virus= Virüs

 • Visible Page= Görünür Sayfa

 • VPN(Virtual Private Network)= Sanal Özel Ağ

W

 • Warez= Telif Hakkı Olan Bir Programın İllegal Biçimde Paylaşılması

 • Widget= Bilgisayar Ya Da Cep Telefonlarının Ekranlarında Bulunan Küçük Araçlar

 • Wildcard= Joker

 • Wizard= Sihirbaz

 • Wide= Geniş

 • Word Count= Sözcük Sayımı

 • Word Processor= Kelime İşlemci

 • Wrap Text= Metni Kaydır

 • WYSIWYG (What You See Is What You Get)= Ne Görüyorsan Sonuç Olarak Onu Alırsın.

 • WAGMI(We All Gonna Make It)= Hepimiz Başaracağız.

Z

 • ZIP= Sıkıştırılmış Dosyalar